سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
داناترین مردم کسی است که شکّ یقینش را زایل نکند . [امام علی علیه السلام]

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم - نشتی های زبان یک ...

الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم

والا پیامدار! محمد (ص)
گفتی که  یک دیار
هرگز به ظلم و جور نمی ماند
بر پا و استوار!پ.ن:حرفاهایش(عین القضات)،حرف دل است.حرفایی ست که هنر گفتنش را ندارم!

 
الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم - نشتی های زبان یک ...

تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار* که رحم اگر نکند مدعی،خدا بکند